23 Ocak 2010

ankara ayazında
"tıraşı uzamış adamlardan
huylarını öğrendim senin."